Madis J

Loomaarst

Olen sündinud 20-ndal jaanuaril 1971. aastal Valgas. Pärast Valga I Keskkooli kaheksandat klassi asusin õppima Väimela Sovhoostehnikumi veterinaarvelskri erialale. Peale tehnikumi jätkasin õpinguid Eesti Põllumajandusülikooli loomaarsti teaduskonnas, mille lõpetasin 1996-ndal aastal. Järgnes 2 aastat õpinguid Ameerika Ühendriikides Minnesotas. Västriku Loomakliinikus töötan alates 1999-nda aasta aprillist. Minu hobideks on kalapüük, jahindus ja sporditegemine